• 2021

  • 3-3 I make a tool for auto pick champion in League of Legends by NodeJS
  • 1-23 I make an extension block Facebook typing (part 2)
  • 1-21 I make an extension block Facebook typing (part 1)
 • 2020

  • 7-13 How to change react-native packet name
  • 7-1 6 quy tắc nên biết khi thiết kế mongoDB schema: phần 1
  • 6-13 Tớ đã ăn hành với Redux như thế nào (From topdev.vn)